Kap 9 och 10

kapitel 9

1Angående tacksägelsemåltiden. Tacka Gud på detta sätt:
2Först angående bägaren:

Vi tackar dig, vår Far,
för din tjänare Davids heliga vin,
som du gjorde känt för oss genom din tjänare Jesus.
Din är äran, för alltid.

3Sedan angående brödet som ska brytas:
Vi tackar dig, vår Far,
för livet och kunskapen
som du gjorde känd för oss
genom din tjänare Jesus.
Din är äran, för alltid.

4Liksom detta brutna bröd,
som var spritt över bergen men
samlades ihop och blev ett,
låt också din kyrka samlas
från jordens alla ändar in i ditt rike.
För äran och makten är din, genom Jesus Kristus, för alltid.

5Låt inte någon äta eller dricka av denna tacksägelsemåltid som inte har blivit döpt i Herrens namn. För Herren sa angående detta: »Ge inte det som är heligt till hundar.«

kapitel 10

1När ni är mätta, tacka så här:

2Vi tackar dig, helige Fader,
för ditt heliga namn som du har gjort ett hem åt i våra hjärtan,
och för den kunskap, tro och odödlighet
som du har uppenbarat för oss
genom din tjänare Jesus.
Din är äran, för alltid.

3Du, allsmäktige Mästare,
skapade allt för ditt namns skull
och gav alla människor mat och dryck att njuta av, så att de ska tacka dig.

Men oss välsignade du också
med andlig mat och dryck och
evigt liv genom din tjänare Jesus.
4Framförallt tackar vi dig
för att du är mäktig.
Din är äran, för alltid.
5Herre, minns din kyrka;
rädda den från allt ont och
gör den hel i din kärlek.
Helga den och samla ihop den från de fyra väderstrecken
till ditt rike som du har förberett för den.
Din är makten och äran, för alltid.

6Låt nåden från ditt rike komma och
låt denna värld försvinna bort.
Rädda oss, Davids Gud!
Låt den som är helig komma.
Låt den som inte är helig omvända sig.
Kom, Herre Jesus! Amen.

7Men tillåt profeterna att tacka på det sätt som de vill.

(8Angående oljan:
Vi tackar dig Fader, för oljans väldoft, som uppen- barats för oss genom Jesus, din tjänare. Din är äran, för alltid. Amen)

9:1 tacksägelsemåltiden Det vi kallar nattvard var från början en slags inledning till en slags sabbatsmåltid som kallades agape.
9:2 tjänare Eller son.
9:5 hundar Hundar har ingen förmåga att uppskatta det som är heligt. Jfr: Att kasta pärlor för svin.
10:8 Hela denna vers är antagligen ett senare tillägg och finns med i en koptisk version av Didaché.
10:8 oljan Grundtextens ord kan eventuellt syfta på rökelse.