Kap 8

kapitel 8

1Angående fasta:
Ni ska inte fasta vid de tider då de skenheliga fastar. De fastar på måndagar och torsdagar. Ni ska i stället fasta på onsdagar och på förberedelsedagen, alltså fredagen. 2Be inte heller som de skenheliga gör, utan på det sätt som Herren befallde i sitt evangelium:

Vår Far i himlen, låt ditt namn hållas heligt. Låt ditt rike komma; Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver och förlåt oss vår skuld, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och led inte in oss i prövningar, utan rädda oss undan det onda: för makten och äran är din, för alltid.

3Be så tre gånger om dagen.

8:1 förberedelsedagen Förberedelsedagen är dagen innan sabbaten.