Kap 6 och 7

kapitel 6

1Se upp så att ingen leder dig bort från den väg som du nu har tränats i, för all annan undervisning tränar dig till ett liv utan Gud. 2Om du kan bära hela Herrens ok, når du ditt mål. Om du inte kan det, gör då så gott du kan.

3När det gäller mat, så ät vad du kan. Men se till att hålla dig borta från kött som offrats till avgudar. Att äta sådant kött är detsamma som att betjäna döda gudar.

kapitel 7

1Angående dopet.
Döp så här: Efter att först ha undervisat om allt det ni här har hört, ska du döpa i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, i rinnande vatten. 2Men om du inte har något rinnande vatten, döp då i annat vatten, och om du inte kan döpa i kallt vatten, gör det i varmt. 3Skulle du inte ha något av det, häll då vatten på huvudet tre gånger, i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

4Före dopet ska den som döper och den som ska bli döpt fasta, liksom alla andra som kan och har kraft nog. Den som döps ska bli uppmanad att fasta en eller två dagar innan sitt dop.

6:1 ett liv utan Gud Eller ett liv utan Guds medverkan.
6:2 bära hela Herrens ok Att bära en rabbins ok är ett judiskt uttryck för att följa hur denne rabbi lärde att en skulle leva ut torah, den judiska lagen.
6:2 når du ditt mål Eller blir du perfekt/hel/fullvuxen/fullkomlig.
7:1 rinnande vatten Ordagrant levande vatten.
7:2 varmt vatten Ordagrant stillastående vatten.