Kap 4

kapitel 4

1Mitt barn, minns dag och natt den som talar Guds ord till dig. Hedra denna lärare så som du hedrar Herren, för där Guds rike predikas, där är Herren själv. 2Sök dig varje dag till de heliga för att få styrka av deras ord. 3Skapa inte splittring, skapa i stället fred mellan dem som bråkar. Döm rättvist: se alltså inte till social status då du tillrättavisar någon för en överträdelse.

4Tveka inte i dina beslut och fundera inte på om det ena eller det andra kommer hända. 5Var inte den som sträcker fram handen för att få, men drar den tillbaka då det handlar om att ge. 6Ge av det du har tjänat med dina händers arbete, som en lösensumma för dina synder. 7Tveka inte att ge till någon, och klaga inte då du ger, för tids nog kommer du veta vem som är den Gode givaren. 8Vänd dig inte bort från den som är i behov, utan dela allt med dina syskon och se inte något som ditt eget. För om ni delar på det som är oförstörbart, hur mycket mer ska ni då inte dela det som en dag kommer att förstöras? 9Sluta aldrig ha omsorg om dina barn, utan träna dem i att respektera Gud redan från ungdomen.

10Ge inga befallningar till dina tjänare när du är arg. De hoppas ju på samma Gud som du! Annars kanske de på grund av dig slutar att frukta Gud som står över er båda. Gud kommer ju inte för att kalla människor med hänsyn till social status, utan kallar dem som Anden har förberett. 11Ni slavar ska underordna er era herrar, som om de vore Guds representanter, i ödmjukhet och fruktan.

12Hata all skenhelighet och allt annat som är emot Guds vilja.13Strunta aldrig, på något sätt, i Guds bud, utan bevara det som du har tagit emot utan att lägga till eller dra ifrån något. 14Bekänn dina felsteg i församlingen och gå inte till bönen med dåligt samvete. Det här är Livets väg.

4:2 de heliga Syftar troligen på hela församlingen, inte enskilda personer.
4:7 För tids nog kommer du veta vem som är den Gode givaren. Eller För du vet vem som är lönens goda givare.
4:8 syskon Ordagrant bröder.