Kap 3

kapitel 3

1Mitt barn, fly allt ont, till och med allt som liknar det.
2Håll din ilska under kontroll, för ilska leder till mord. Var inte heller avundsjuk, sök inte bråk, var inte hetsig, för allt sådant föder mord. 3Mitt barn, lev inte för njutning, för begär leder till att du missbrukar din sexualitet. Du ska inte heller tala grovt och stötan- de. Låt inte dina ögon vandra fritt, för allt sådant leder till äkten- skapsbrott. 4Mitt barn, håll inte på med spådom, för det leder till avgudadyrkan. Du ska inte heller syssla med besvärjelser, astrologi eller magiska reningsriter. Du ska inte ens vilja lyssna till sådant,eftersom det föder avgudadyrkan. 5Mitt barn, ljug inte, för lögner leder till stöld. Var inte heller girig eller sök ära och beröm, eftersom det är sådant som leder till stöld. 6Mitt barn, var inte missnöjd, för det leder till att du hånar Gud. Var inte egocentrerad och bär inte på onda tankar, eftersom sådant leder till gudshån. 7Var i stället ödmjuk, för de ödmjuka ska ärva jorden. 8Ha tålamod och visa medlidande, var utan svek, stillsam och vänlig. Värdesätt den vägledning du har fått höra. 9Du ska inte upphöja dig själv eller vara stöddig. Umgås inte med dem som har makt, utan med de rättfärdiga och enkla. 10Acceptera allt som händer dig, ja se det som något gott, med- veten om att inget sker utan Gud.

3:2 ilska Ordet handlar inte om att inte bli arg utan om att bära på ilska eller vrede.
3:3 missbrukad sexualitet Eller begå otukt.
3:3 tala stötande Kan syfta på grovt sexuellt språk.
3:6 egocentrerad Eller självgod. Att sätta sin egen njutning först.
3:6 gudshån Eller hädelse.