kap 14 och 15

kapitel 14

1På Herrens dag ska ni samlas, bryta bröd och hålla tacksägelsemåltid efter att först ha bekänt era felsteg så att ert offer är rent. 2Men låt inte någon som har en konflikt med ett syskon delta i ert möte förrän de har försonats, så att ert offer inte blir vanhelgat. 3Det var ju om detta Herren sa: »På varje plats och i varje tid, ge mig ett rent offer, för jag är en stor Konung, säger Herren, och mitt namn är underbart bland folken.«

kapitel 15

1Utse därför församlingsföreståndare såväl som församlingstjänare åt er som är värdiga Herren, ödmjuka personer som inte älskar pengar och som är ärliga och beprövade. De utför också profeters och lärares uppgifter hos er. 2Därför ska ni inte se ner på dem. De är värda samma respekt bland er som profeterna och lärarna.

3Tillrättavisa varandra, men inte i ilska utan fridsamt, så som ni finner det sagt i evangeliet. Den som felar mot sitt syskon ska ni inte tala med förrän denne har ångrat sig.

4Angående era böner, allmosor och andra handlingar så ska ni göra som det sägs i vår Herres evangelium.

14:3 Citatet kan komma från Mal 1:11.
15:1 församlingsföreståndare/tjänare Eller biskopar/diakoner.
15:3 Kanske menas den undervisning som återges i Matt 18.
15:4 Kanske menas den undervisning som återges i Matt 6:1–18.