kap 12 och 13

kapitel 12

1Välkomna alla som kommer i Herrens namn, men använd ert omdöme och pröva dem, för ni vet vad som är rätt och fel.

2Om den som kommer är en kringresande, hjälp denne så långt ni kan. Men vandraren ska inte stanna hos er mer än två dagar, eller tre om det är nödvändigt. 3Den som önskar stanna kvar bland er och har ett yrke, ska arbeta för sin mat. 4Om någon inte har ett yrke, använd ert omdöme och ordna hur denne ska leva bland er, för en kristen ska inte gå sysslolös. 5Men om vandraren inte är villig att göra det ni finner lämpligt, är det en som utnyttjar Kristus för egen vinning. Akta er för sådana!

kapitel 13

1Varje sann profet som önskar stanna hos er är värd sin mat. 2På samma sätt är en sann lärare, liksom arbetaren, värd sin mat.

3Därför ska du ta det första av det som kommer från vinpressen och från din loge, av dina oxar och dina får, och ge det till profe- terna, eftersom de är era överstepräster. 4Men om ni inte har någon profet, ge det då till dem som är fattiga.

5Om du bakar bröd, ta det första och ge enligt regeln. 6Gör lika- dant när du öppnar ett krus med vin eller olja, ta det första och ge det till profeterna. 7Ta också av pengar och kläder och av alla dina ägodelar, efter vad du tycker, och ge enligt regeln.

13:5 första Eller förstlingen. Exempelvis den första limpan bröd om du är bagare.