Kap 11

kapitel 11

1Ni ska välkomna lärare som kommer och undervisar om allt detta som sagts. 2Men om läraren har vikit av från vägen och undervisar en annorlunda träning för er (en som förstör den här träningen), lyssna då inte till den läraren. Men om läraren undervisar för att öka er rättfärdighet och kunskap om Herren, då ska ni ta emot läraren som om det var Herren själv.

3Apostlar och profeter ska ni bemöta så som evangeliet lär. 4Ta emot varje apostel som kommer till er som om det var Herren själv. 5Men aposteln ska inte stanna mer än en, högst två dagar om det är nödvändigt. Om aposteln stannar tre dagar är det en falsk profet. 6Och när en apostel reser vidare, låt inte aposteln ta emot bröd, eller något annat, som räcker mer än ett dygn. Ber aposteln om pengar är aposteln en falsk profet.

7Talar någon profet i Anden ska ni inte pröva eller döma denne. Alla andra synder kan förlåtas, men inte denna. 8Men alla som talar i ande är inte profeter, utan endast den som lever efter Herrens ord. Alltså känner ni igen falska och sanna profeter på hur de lever sina liv och uppträder bland er.

9En sann profet som i Anden ber om ett mål mat skulle aldrig äta av det; om profeten ändå gör det, är det alltså uppenbart att det är en falsk profet. 10Och om en profet undervisar i sanningen, men inte lever så, är det en falsk profet; 11En profet som prövats och funnits sann, som lever ut församlingens mysterium i världen, men inte lär andra att göra det, ska ni inte döma; den profeten får stå till svars inför Gud. Så levde även gamla tiders profeter. 12En sak till: om någon säger i Anden: »Ge mig pengar« eller något liknande ska ni inte lyssna. Men om den ber om pengar åt andra, som är i behov, ska ni inte döma.

11:7 Jfr Matt 12:31–32. Det är dock svårt att veta vad som menas. Senare uppmanas gemenskapen att pröva profeter.