Kap 1

kapitel 1

1Det finns två vägar: Livets väg och Dödens väg, och du ska veta att skillnaden mellan de båda vägarna är stor.
2Det här är Livets väg. För det första: du ska älska Gud som skapat dig och för det andra: du ska älska din nästa som dig själv. Dessutom: det du inte vill att någon ska göra mot dig, det ska du inte heller göra mot någon annan.
3Din träning i detta blir att välsigna dem som förbannar dig, be för dina fiender och fasta för dem som förföljer dig. För vad är det för speciellt med dig om du älskar dem som älskar dig? Gör inte alla andra likadant? Men om du älskar dem som hatar dig, kommer du inte att ha någon fiende. 4Håll dig borta från köttets och kroppens begär. Om någon slår dig på höger kind, så vänd också den andra mot denne. Då har du nått målet. Om någon tvingar dig att gå en mil, gå då med två mil. Om någon tar din skjorta, ge också din mantel. Om någon stjäl från dig, be inte om att få tillbaka det stulna – det är inte ens ett alternativ för dig!
5Ge till alla som ber dig, och be inte om att få det tillbaka, för Fadern vill att vi delar på alla välsignelser. Lycklig är den som ger på det här sättet och följer denna regel, för den är fri från skuld. Men olycka över den som tar emot något utan att behöva det. Den som tar emot utifrån sina behov är fri från skuld. Men den som tar emot utan att vara i nöd ska ställas till svars för det, och tvingas svara på varför och med vilket syfte gåvan togs emot. Den mottagare som döms skyldig ska inte slippa undan förrän sista öret är återbetalt. 6Om det här har det också sagts: »Låt dina gåvor svettas i dina händer tills du vet vem du ska ge dem till.«

1:3 träning Det ord som används här handlar om träning som i ett hant- verk, men kan också översättas med lära.
1:3 alla andra Ordagrant hedningarna. Icke-judar eller icke-kristna. 1:4 nått målet Eller blivit perfekt/hel/fullvuxen/fullkomlig.
1:5 lycklig/olycka Eller salig/ve.