16

kapitel 16

1Vaka över era liv; låt inte era lampor släckas och spänn inte av er bäl- tet, utan var beredda, för ni vet inte när vår Herre kommer tillbaka. 2Samlas ofta för att söka det som är gott för era själar, för all den tid ni varit troende är till ingen nytta för er om ni inte håller ut till slutet.

3För i de sista dagarna ska de falska profeterna och fördärvarna mångdubblas, fåren ska förvandlas till vargar och kärlek förvandlas till hat. 4Och när laglösheten ökar kommer de hata, förfölja och förråda varandra. Sedan ska »Den som bedrar världen« framställa sig som en Guds son. Bedragaren kommer att göra tecken och under, och jorden ska lämnas över i bedragarens händer. Bedragaren ska göra avskyvärda ting, värre än något ont som gjorts sedan världens skapelse.

5Då ska det mänskligheten åstadkommit prövas i eld och många kommer falla och gå under; men de som håller fast vid sin tro ska bli räddade av »Den som var förbannad«.

6Då ska sanningens tecken visa sig: Det första tecknet är att himlen öppnar sig. Det andra tecknet är basunens ljud. Och det tredje: de dödas uppståndelse. 7Men inte allas uppståndelse, utan så som det är sagt: »Herren ska komma och alla heliga med Honom.« 8Då ska världen se Herren komma på himmelens moln.

16:1 när Eller vid vilken timme.
16:7 uppståndelse Finns inte med i grundtexten men är underförstått.